võ kim cự
Ông Võ Kim Cự làm phó Ban chỉ đạo đổi mới phát triển hợp tác xã
Ông Võ Kim Cự xin thôi đại biểu Quốc hội lý do sức khỏe sa sút
Cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
Thường vụ Quốc hội xem xét cho thôi đại biểu với ông Võ Kim Cự
UBTVQH sắp xem xét rút tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự
Xem xét chức danh Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam của ông Võ Kim Cự
Ban bí thư chỉ đạo bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự
Sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự
Cách các chức vụ cũ của ông Võ Kim Cự
Ông Võ Kim Cự ‘vi phạm nghiêm trọng’
Ông Võ Kim Cự có ‘trách nhiệm chính’ trong hàng loạt sai phạm vụ Formosa
Liên minh hợp tác xã muốn có cơ quan kiểm toán riêng
Ông Võ Kim Cự về tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Không có cơ sở xem xét tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự
Ông Võ Kim Cự được phê chuẩn làm Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội
Ông Võ Kim Cự: ‘Tôi chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay Formosa’
Chủ tịch QH: ‘Hôm nay tôi mới biết ông Võ Kim Cự né báo chí’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP