visa Quan Hồng
Từ 20/3, Đài Loan mở lại chính sách visa Quan Hồng cho Việt Nam
Đài Loan ngừng chính sách visa Quan Hồng với du khách Việt
Đài Loan ngưng cấp visa theo nhóm cho du khách Việt
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP