tuổi hưu
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu để đáp ứng các hiệp định thế hệ mới
Đề xuất nâng tuổi hưu nam lên 65, nữ 60
Tiếp tục đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu từ 1/1/2021
90% người lao động mong được nghỉ hưu đúng tuổi