trừng phạt thương mại
Ông Mahathir cảnh báo Malaysia có thể chịu các lệnh ‘trừng phạt thương mại’
Tổng thống Mỹ cảnh báo trừng phạt Trung Quốc