thịt gà nhập khẩu
Thịt gà nhập khẩu về Việt Nam giá 19.800-21.500 đồng/kg
Mekong Connect 2019: Thay đổi tư duy thị trường