tàu vỏ sắt
Sẽ khởi kiện và xử lý hình sự nếu công ty Đại Nguyên Dương tiếp tục không chịu bồi thường
Vụ tàu vỏ sắt: đại diện hãng Doosan đổ lỗi tàu hư do ngư dân
‘Tàu 67’ và bài toán trách nhiệm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP