sa thải nhân viên
Thế giới trong làn sóng ‘đại sa thải’
‘Big Tech’ gặp hạn lớn
Grab cải tổ nhưng ‘không có ý định’ sa thải hàng loạt nhân viên
Amazon sẽ sa thải nhân viên vi phạm cách ly xã hội
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP