Nhựa
Nhựa mới là thứ tạo động lực cho nhu cầu dầu trong tương lai
Carlsberg thay nhựa kết gói 6 lon bia bằng keo
Trái đất bắt đầu thời kỳ địa chất mới với 5 tỷ tấn nhựa
Loại bỏ nhựa khỏi các sản phẩm tẩy rửa vào 2020
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP