nhựa sinh học
Nhà khoa học ‘khùng’ ép vi sinh vật ‘ăn’ nhựa
Những công nghệ mới 2019 sẽ cải thiện đời sống
Nhựa sinh học làm rừng bị phá thêm