người giàu nhất thế giới
Tài sản Bill Gates đã lên tới 90 tỷ USD