mô hình kinh tế xã hội không tưởng
Siêu lạm phát, người Venezuela vác bao tải tiền đi mua thực phẩm
Venezuela sẽ có mức siêu lạm phát 1.500%
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP