máy giặt
Đi coi ‘đập phá’ máy giặt
Samsung và Lazada ‘chơi sốc’ trong ngày 10/10/2018
Máy giặt ngày càng giỏi giang hơn…
Sau điện thoại đến lượt máy giặt Samsung phát nổ rồi bốc cháy