mate 30
Huawei ra mắt điện thoại 5G không Gmail, Youtube, Maps và Play Store
Huawei hứa hẹn ‘điện thoại 5G thông minh nhất’, nhưng ai đủ can đảm để mua?