lụa mã châu
Vực dậy nghề tằm tang nổi tiếng hàng trăm năm ở Quảng Nam
Rẻ như tấm lụa đào Việt
Phương Nguyễn Silk, người cũng như lụa
Bến đò tơ cạnh sông Cầu Chìm và lụa Mã Châu
Bao đời nuôi dưỡng hồn lụa Mã Châu