khai thác dầu thô
Tăng khai thác dầu thô khi giá thấp là bất lợi
Bộ KH-ĐT: Khai thác dầu, than để thúc đẩy tăng trưởng đều khó khăn
Khai thác thêm 1 triệu tấn dầu không phải là quá mức
Khai thác thêm dầu thô, gỡ khó cho DN để đạt tăng trưởng 6,7%
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP