hạn chế thương mại
Wilbur Ross: Huawei kêu gọi các nhà cung cấp vi phạm luật
Mỹ chỉ mở cửa cho Huawei mua các công nghệ ‘không có rủi ro an ninh quốc gia’