giấy phép lái xe
Nếu hành dân và doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép đăng kiểm
Hàn Quốc đề nghị Việt Nam công nhận giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước
Giấy phép lái xe có 12 điểm, bị trừ hết trong 1 năm sẽ phải thi lại
Bộ Công an rút đề xuất thời hạn bằng lái xe còn 5 năm
Bộ Giao thông nghiên cứu lại đề xuất ‘mất bằng phải thi lại’
Giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy vẫn sử dụng bình thường
Bộ Tư pháp tuýt còi quy định chuyển đổi giấy phép lái xe của Bộ GTVT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP