giang tây
Vấn đề: Gốm sứ mác Bát Tràng nhưng xuất xứ… Giang Tây?
Tỉnh Giang Tây – Trung Quốc cấm kinh doanh gia cầm sống  vì H7N9