giám đốc tài chính
Trung Quốc triệu đại sứ Canada, cảnh báo ‘hậu quả nghiêm trọng’ của vụ bắt CFO Huawei
Mỹ muốn dẫn độ Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei
Vụ bắt giữ Giám đốc Huawei có thể khiến xung đột Mỹ-Trung tồi tệ hơn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP