giá mua điện
Các dự án điện gió sẽ phải đàm phán với EVN để xác định giá mua điện
Điện mặt trời sẽ được mua với giá 2.086 đồng/kWh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP