đường sắt lào cai - hà nội - hải phòng
Trung Quốc viện trợ 10 triệu NDT lập dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
Lãng phí đường sắt 100.000 tỷ Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng?