di sản văn hóa
Bảo tồn biệt thự cổ trên… giấy
Dinh Thượng Thơ quyết giữ lại, bàn nữa làm gì!
Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM kiến nghị đưa Dinh Thượng thơ vào danh mục bảo tồn
Vỏ khủng, ruột rỗng
Bình luận: Phá biệt thự cổ và kịch bản tồi
75,5 triệu USD bảo vệ di sản văn hóa ở các vùng có xung đột, khủng bố
Chính thức tháo dỡ Thương xá Tax