cửa hậu
Ứng dụng của Trung Quốc chứa ‘cửa hậu’ theo dõi người dùng?
Huawei phủ nhận việc hợp tác với quân đội Trung Quốc