cửa hậu
Huawei phủ nhận cáo buộc của Mỹ về cửa hậu trên thiết bị 4G
Ứng dụng của Trung Quốc chứa ‘cửa hậu’ theo dõi người dùng?
Huawei phủ nhận việc hợp tác với quân đội Trung Quốc