cổ phần hoá
Hậu cổ phần hóa thương hiệu Việt dần teo tóp rồi biến mất
Tách đất đai mới đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
‘Đội lốt’ cổ phần hóa, thoái vốn để bán đất
‘Ông chủ’ giày Bata khốn khổ vì đất vàng và đọng vốn nhà nước
Đất đai ‘chặn đường’ cổ phần hóa
Có Thứ trưởng phải bỏ trốn vì vài mảnh đất khi cổ phần hóa
Ngăn tư hữu hóa công sản
91 doanh nghiệp Nhà nước phải cổ phần hóa trong năm 2020
Cổ phần hóa Agribank, Vicem, MobiFone trước 2021
Ngân sách thất thoát lớn từ đất đai
Một loạt đại gia ăn đậm ‘đất vàng’ nhờ cổ phần hóa
Petrolimex lùi kế hoạch thoái vốn Nhà nước sang năm 2019
Số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đạt được 1/3 kế hoạch
Bộ Công Thương sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
‘Chưa phát hiện gian lận lớn phải xử lý trong cổ phần hoá’
Nhiều lỗ hổng, thất thu ngân sách từ đất đai là nghiêm trọng, ‘khủng khiếp’
‘Thị trường, thị trường và thị trường hơn’
Chỉ có 9 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong 7 tháng
Hấp dẫn ‘miếng bánh’ thoái vốn nhà nước
Cổ phần hóa, cần biện pháp mạnh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP