chỉ định thầu
Cao tốc Bắc – Nam vừa ngại vừa lo
Đặc quyền ‘bán hàng đa cấp’ đất công
Áp khung lợi nhuận để tránh ‘hét giá’ BOT
TP.HCM hạn chế chỉ định thầu dự án BT
TP.HCM muốn chỉ định thầu nhiều dự án giao thông
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP