Chateau Dalat
Festival Đà Lạt sẽ có chai rượu vang phục vụ 10.000 người