C919
Máy bay ‘Made in China’ hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP