ban quản trị chung cư
Công an TP.HCM sẽ vào cuộc kiểm tra các đơn vị quản lý nhà chung cư
Hơn 200 chung cư tại TP.HCM chưa có ban quản trị
Chủ đầu tư giở trò, dân chung cư xanh mặt
Có ‘mỏ vàng’ ở ban quản trị chung cư?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP