40 biệt thự
Vẫn bất đồng quan điểm về quy hoạch ‘bán đảo Sơn Trà’
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về dự án tại Sơn Trà
Chính quyền địa phương ở đâu khi lập khu du lịch quốc gia?
Đà Nẵng rà soát và báo cáo Thủ tướng qui hoạch Sơn Trà
Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng gửi ‘tâm thư’ tới Thủ tướng về bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng đình chỉ thi công dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP