xuất khẩu heo
Để gà vào Nhật và heo vào Trung Quốc
Trung Quốc mua heo hơi trở lại