Uber B.V
Tòa án hòa giải vụ kiện Uber – Cục Thuế TP.HCM
Grab khẳng định không liên quan đến nghĩa vụ thuế của Uber B.V
Uber B.V kiện Cục Thuế TP.HCM ra tòa