thẻ tín dụng
Tin tặc tiếp tục phát tán thông tin thẻ tín dụng được cho là của khách hàng TGDĐ
Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngày
Thẻ tín dụng Mỹ đã bắt đầu được sử dụng tại Cuba