tàu container đầu tiên
Tân cảng Cái Cui đón tàu container đầu tiên vào ĐBSCL