lọc dầu Dung Quất
Nhà máy sản xuất Ethanol gần 1.900 tỷ của PVN ngưng hoạt động