Sam Altman
Mặt trái của một ‘siêu CEO’
‘Drama’ OpenAI – Kẻ đi sa thải trở thành bị sa thải
Sam Altman trở lại làm CEO OpenAI
Hé lộ lý do cha đẻ của Chat GPT bị sa thải
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP