trợ lý ảo
Nở rộ trợ lý ảo
Trợ lý ảo đi chợ thật
Trợ lý ảo Google Assistant đã có hỗ trợ tiếng Việt
Trợ lý ảo đầu tiên của người Việt do VNG phát triển
Amazon chuẩn bị triển khai trợ lý ảo bằng giọng nói tại văn phòng làm việc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP