phi đô la hóa
‘Bữa tiệc’ của đồng USD vẫn chưa kết thúc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP