Yoshihide Suga
Rộ tin tân Thủ tướng Nhật sắp thăm Việt Nam
Ông Yoshihide Suga được bầu làm thủ tướng Nhật Bản
Ông Suga nắm chắc ghế thủ tướng Nhật Bản
Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga được đa số nghị sĩ LDP ủng hộ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP