ý kiến trái chiều
‘Độc quyền nhà nước’ – gáo nước lạnh dội vào doanh nghiệp tư nhân
Ý kiến trái chiều về 20 ngành nghề độc quyền nhà nước