xuất siêu
Xuất siêu kỷ lục trên 20 tỷ USD
Việt Nam xuất siêu kỷ lục gần 20 tỷ USD trong 10 tháng
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 16,99 tỷ USD
Xuất siêu tăng mạnh giữa đại dịch Covid-19
7 tháng, xuất siêu đạt 8,4 tỷ USD
Xuất siêu cao kỷ lục
Xuất siêu kỷ lục 7,2 tỷ USD nhờ khối FDI
9 tháng xuất siêu hơn 24 tỷ USD sang Mỹ
Vượt Trung Quốc, Hàn Quốc trở thành nước xuất siêu cao nhất vào Việt Nam
Xuất siêu sang Campuchia có chiều hướng giảm
Phấp phỏng nhập siêu
Xuất siêu 2,59 tỷ USD trong 12 tháng
9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,3 tỷ USD
Việt Nam lần đầu xuất siêu 2 tỷ USD vào thị trường các nước G20
7 tháng xuất siêu 2,26 tỷ USD
Việt Nam xuất siêu sang Canada gần 2,7 tỷ USD
Xuất siêu chưa hẳn đã tốt
Năm 2015 Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc
Tháng 11, Việt Nam xuất siêu 263 triệu USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP