xuất khẩu hạt điều
Năm 2019, xuất khẩu hạt điều đạt 3,6 tỷ USD
Xuất khẩu hạt điều sang các thị trường chính tăng mạnh
Chao đảo chuỗi ngành điều
Xuất khẩu hạt điều trong 4 tháng đầu năm đã mang về hơn 1 tỉ USD
Xuất khẩu hạt điều dự kiến đạt 3,3 tỷ USD
Xuất khẩu ‘tỷ đô’, ngành điều vẫn lo vì phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu
‘Cứ hai hạt điều mà người Mỹ ăn, có một hạt điều mua từ VN’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP