xuất khẩu cá ngừ
Xuất khẩu cá ngừ ‘thấp thỏm’ trước xung đột tại Trung Đông
Tháng 1/2022, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ tăng 210%
Xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ tăng trưởng tốt
11.500 tấn cá ngừ của Việt Nam sẽ được châu Âu miễn thuế
VKFTA chưa mang lại nhiều thuận lợi cho ngành cá ngừ
Xuất khẩu cá ngừ sang Nga có xu hướng giảm tốc
Khắc phục thẻ vàng IUU: Vẫn gặp khó trong xác nhận nguyên liệu
Cá ngừ Việt Nam bị áp thuế cao tại thị trường Nhật Bản
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP