xe đông lạnh
Cảnh sát Anh tin nạn nhân trên xe container là người Việt
Việt Nam phối hợp nhận dạng 39 nạn nhân chết trong xe đông lạnh tại Anh