xả thải trái phép
Sẽ khởi tố, đình chỉ hoạt động nếu Formosa tái phạm
Đề xuất mức phạt bổ sung với Formosa Hà Tĩnh
Formosa phải cắt bỏ đường ống xả ngầm trái phép
Bắt quả tang DN xả thải trái phép ra sông đầu nguồn hồ Dầu Tiếng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP