vòng bán kết
11 dự án cuối cùng vào chung kết ‘Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp – đổi mới sáng tạo’ lần 8
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP