vòng bán kết 2
15 dự án tiếp theo vào vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh 2023
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP