vỡ nợ
Nhà sản xuất chip Trung Quốc vỡ nợ 450 triệu USD trái phiếu
Lào đối mặt nguy cơ vỡ nợ ngày càng cao
TS Nguyễn Quang A: Hãy để cho Hoàng Anh Gia Lai yên
Đồ họa: Tình trạng vỡ nợ toàn cầu 2016
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP