Vivaso
Bộ VH-TT-DL đề nghị dừng bán đấu giá tài sản của Hãng phim truyện Việt Nam
Công bố quyết định thanh tra cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam
Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc vụ cổ phần hoá Hãng phim truyện
Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam ‘chưa hợp lý’
Bộ Văn hóa trần tình về những lô đất ‘khủng’ của Hãng phim truyện VN
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP