visa du lịch
Visa đang là rào cản với du lịch Việt Nam
Bộ Công Thương lên tiếng vụ ‘thương lái Trung Quốc thao túng thanh long’
Chủ vựa tiếp tay thương lái Trung Quốc lũng đoạn thị trường thanh long
Phát hiện 5 người Trung Quốc dùng visa du lịch làm kế toán, hướng dẫn viên
ASEAN thảo luận triển khai visa du lịch chung