vinashin
Nợ quá hạn của DNNN đã trên 28.000 tỉ đồng
Hơn 92% tài sản tham nhũng bị tẩu tán không thu hồi được
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP